Innovations in services and consumers’ competences


  • Anna Dabrowska Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research in Warsaw
Keywords: services, features, innovations, consumers, competences

Abstract

The author in her article presents services as a market product which is more and more
often an innovative product. A particular attention is paid to the services' features which have an important impact on behaviour of the services market participants. Introduction to the market of new, improved, technologically advanced services requires a competent consumer.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nankervis, A., Managing services, Cambridge University, New York 2005.

Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, a collective work ed. by A. Szymaniak, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.

Kotler, Ph., Keller, K. L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.

Lovelock, Ch. H., Services Marketing. People, Technology, Strategy (4th ed.). Upper Saddle River Prentice Hall 2001.

Rogoziński, K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.

Dąbrowska, A., Konsument na rynku usług, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsaw 2013.

Pokorska, B., Kierunki rozwoju usług w systemach franchisingowych, “Handel Wewnętrzny” 2006, no 6.

Financial Times Lexicon (online), lexicon.ft.com [access: 26.06.2012];

Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warsaw 1960, p. 104.

Niedzielski, P., Rychlik, K., Markiewicz, J., Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, instytut.info

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Third edition, OECD/ European Communities 2005, electronic version,

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. Dynamiczna Polska 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warsaw, January 2013.

Dąbrowska, A., Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania I perspektywy, Szkoła Główna Handlowa, Warsaw 2008.

Innowacje to dla konsumentów oszczędność czasu i pieniędzy, wirtualnemedia.pl .

Fazlagić, J., Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, One Press, Helion, Gliwice 2010.
Published
2014-01-14
How to Cite
Dabrowska, A. (2014). Innovations in services and consumers’ competences. European Journal of Management Issues, 22(3), 3-10. https://doi.org/10.15421/191401