Management of innovation processes and development of space industry of Ukraine

  • I. L. Sazonets Oles Honchar Dnipropetrovsk National University https://orcid.org/0000-0001-8032-3675
  • I.A. Sukhodolskyi Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Keywords: space activities, innovative development, space, Ukraine

Abstract

The importance of space activities in the innovation development of economy was revealed and the possibility of innovative development of space industry of Ukraine was
considered. The analysis of promising a trend was presented of innovation development of Ukraine’s space industry was given

Downloads

Download data is not yet available.

References

Дегтярев О. В. Стратегія розвитку світового комерційного ринку космічної продукції та послуг / О. В. Дягтярев, С. К. Лапушкіна. – Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – № 1. – 2009. – С. 19‑23.

Мешко Н. П. Розвиток космічної галузі – пріоритетний напрям виходу України на глобальні ринки високих технологій / Н. П. Мешко // Тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф. «Людина і космос». – Д., 2008 . – С. 518.

Нямещук Г. В. Особливості трансформації економічного потенціалу підприємств космічної галузі України при здійсненні міжнародного науково технічного співробітництва / Г. В. Нямещук. – Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – № 3. – 2011. – С. 63–70.

Сазонець І. Л. Інвестування: євроінтеграційний напрям / І. Л. Сазонець // навч. посіб. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – 120 с.

Сазонець І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність : підруч. / І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець. – К. : Центр учбової літ-ри, 2007. – 304 с.

Сазонець І. Л. Міжнародні фінансові інвестиції : навч. посіб. / І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – 312 с.

Салига К. С. Економічні теорії інноваційного розвитку підприємства: моногр. / К. С. Салига. – Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 216 с.

Суходольский І. А. Управління космічною галуззю України в умовах міжнародного співробітництва / І. А. Суходольский. – Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – № 3. – 2011. – С. 134 – 139.

Характеристика інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / УкрІНТЕІ, офіційний сайт.– Режим доступу : www. uintei.kiev.ua

Published
2013-02-05
How to Cite
Sazonets, I. L., & Sukhodolskyi, I. (2013). Management of innovation processes and development of space industry of Ukraine. European Journal of Management Issues, 21(2), 16-24. https://doi.org/10.15421/191303