Financing regional development Spain in the context of sustainable development

Keywords: sustainable development, regional development, profits of local budgets, financing of regional development

Abstract

The experience of Spain in financing of regional development in the context of providing of sustainable development has been analysed in the article. Sources of financing of the regional economic development in Spain have been determined. The features of financial strategy of development of regions in Spain have been investigated. Practical recommendations in relation to the use of experience of regional development of Spain for Ukraine has been developed

Downloads

Download data is not yet available.

References

Экономика Испании. Основные черты испанской экономики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ereport.ru .

Литвин М. В. Світовий досвід фінансування регіонального розвитку : моногр. / М. В. Литвин, Н. В. Стукало. – Д. : Інновація, 2012. – 236 с.

ВВП Іспанії у IV кварталі 2011 р. знизився на 0,3 % [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rbc.ua .

Раєвнєва О. В. Сучасні методи державного управління нерівномірністю розвитку регіонів в країнах Європи / О. В. Раєвнєва, О. Ю. Бобкова // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – 2011. – № 3 (157). ч. 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nbuv.gov.ua .

Кормушкина Н. В. Конституционное право зарубежных стран / Н.В. Кормушкина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: be5.biz .

Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639 с.

Офіційний сайт статистики Іспанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sepg.pap.minhap.gob.es .

Богаженов А. М. Налоговая система в Испании / А. М. Богаженов. – М. : Транс. – 2007. – 23 с.

Чабан Я. І. Світовий досвід фінансування соціально-економічного розвитку області за рахунок податкових надходжень / Я. І. Чабан // Науковий вісник ЛНТУ України. – 2008. – Вип. 18. – С. 135–141.

Податкова система Іспанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: spain.com.ua .

Барський Ю. М. Провідний досвід використання фінансових інструментів для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону / Ю. М. Барський // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія» : Зб. наук. пр. ЛНТУ, Львів – 2011. – № 8(32). – С. 15.

Заболотна А. В. Регіональна економічна політика: світовий досвід / А. В. Заболотна // Вісник Ун-ту банків. справи Нац. банку України. – 2011. – № 2 (11). – С. 31–34.

Звіти. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: wdc.org.ua .

Рябушка Л. Б. Особливості формування та розвиток системи міжбюджетних відносин в Україні / Л. Б. Рябушка, Ю. В. Ластовина // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2011. – № 3. – С. 95–99.

Бабаєв В. М. Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні / В. М. Бабаєв // Державне будівництво. Світовий досвід державного управління: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 1–28.

Published
2013-02-09
How to Cite
Lytvyn, M. V. (2013). Financing regional development Spain in the context of sustainable development. European Journal of Management Issues, 21(2), 35-43. https://doi.org/10.15421/191306