Innovative approaches to solving the security problems in the tourism

Keywords: international travel, security, tourist travel, innovation, crimes against tourists, the World Tourism Organization

Abstract

The analysis of the security features of tourism and provide innovative solutions to
the problem

Downloads

Download data is not yet available.

References

Безпека туристичних подорожей [Електронний ресурс] / Режим доступу: stud24.ru .

Вбивство українського туриста в Мексиці [Електронний ресурс] / Режим доступу: zik.ua .

Вбивство двох громадянок Росії в Таїланді [Електронний ресурс] / Режим доступу: tur-svit.info .

Житие й хожение Даниила, русской земли игумена. – В кн.: Книга хожений. Записки русских путешественников ХІ–ХІІ вв. – М.,1984.

Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / В. Ф. Кифяк. – Режим доступу: tourlib .

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти): моногр. / О. О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

Любіцева О. О. Туристичні ресурси України / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2007. – 369 с.

Напередодні «нової революції» у Тунісі [Електронний ресурс] / Режим доступу: tsn.ua .

Про стан та перспективи розвитку туризму в Україні: інформаційно-аналітичний матеріал до парламентських слухань / Авт.-упоряд.:В. І. Цибух, Г. П. Науменко, В. К. Федорченко, Ю. О. Безукладникова та ін. – К. : КІТЕП, 2000. – 87 с.

Туризм в Україні, 2004. Статистичний бюлетень. – К. : Держ. тур. адміністрація, 2005. – 47 с.

У Єгипті захопили в заручники трьох туристів з Південної Кореї [Електронний ресурс] / Режим доступу: novynar.com.ua .

Published
2013-02-15
How to Cite
Slyvenko, V. A. (2013). Innovative approaches to solving the security problems in the tourism. European Journal of Management Issues, 21(2), 44-49. https://doi.org/10.15421/191307