№ 1 (2012)

Вісник Дніпропетровського університету. Менеджмент інновацій

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/19120101

Вісник містить результати наукових досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів на-укових ступенів та звань з питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних по-ложень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалі-зації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну, менеджмен-ту та маркетингу наукових досліджень, корпоративного управління. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями менеджменту інновацій та інноваційної діяльності.

Зміст

Статьи

Проблеми трансферу технологій в інноваційному менеджменті університету English
M.V. Polyakov 3-10
Международный трансфер знаний в условиях глобализации мировой экономики English
Y. V. Makohon, T. S. Medvedkin 10-19
Інноваційна домінанта в сучасній освітній парадигмі English
N. P. Meshko, O. V. Tarabara 19-26
Соціально-економічні підсумки першої декади ХХI століття: глобальні асиметрії та диспропорції розвитку країн світу English
O. B. Chernega, Y. G. Bocharova 26-30
Інноваційний розвиток інформаційної сфери English
O. M. Sazonets 30-38
Інноваційно-інституційні інструменти несумлінної конкуренції у глобальному середовищі English
M. I. Fleychuk 39-48
Шляхи вдосконалення інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку на регіональному рівні English
A. I. Mokiy, O. А. Mokiy, D. A. Bachurin 48-58
Комерціалізація науково-технічних розробок в умовах розвитку постіндустріального суспільства English
O. V. Pirog 58-67
Теоретичні аспекти підвищення потенціалу екологізації інноваційної діяльності промислових підприємств старопромислових регіонів English
V. I. Dubnitskiy, N. V. Danylina 68-74
Інноваційна активність промислових підприємств України English
Y. V. Polyakova 74-82
Розвиток інноваційної енергетики в глобальному та регіональному вимірах English
O. A. Dzhusov, A. Y. Gladchenko 82-87
Реалізація інноваційного проекту на підприємстві з метою видобутку та переробки бурого вугілля English
I. L. Sazonets, O. P. Gladun 88-92


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.Контакти
Адреса: 49010, Україна, м. Дніпропетровськ, пров. Науковий, 13,

9-й навчальний корпус ДНУ імені Олеся Гончара, кафедра менеджменту та туристичного бізнесу, ауд. 406-а

Контактний телефон: +38 056 373 12 16;  + 38 067 566 27 24
E-mail: European.jmi@gmail.com

Сподіваємось на плідну співпрацю.
Редколегія «Вісника Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій».


 
   
   
        
   
   
    
   
   
   
   
            
           
   
           
    

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Open Science in Ukraine - development of sites for scientific journals in Ukraine.