Korbut, K. E., Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine, Ukraine