Arpentieva, Mariyam Ravilevna, Tsiolkovskiy Kaluga state University, Russian Federation