Valinkevych, N. V., Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine, Ukraine