Onyshchenko, S. V., Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine