Malyshko, U. D., Oles Honchar Dnepropetrovsk National University, Dnipro, Ukraine