Svyatohor, V. V., SHEI Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine