Kolosov, Andrey, Taras Shevchenko National University of Lugansk, Starobelsk, Ukraine, Ukraine