Ndegwa, Joyce W., United States International University-Africa, Nairobi, Kenya, Kenya