Krasnikova, Nataliya O, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, Ukraine