Krasnikova, Nataliya O., Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, Ukraine