Podoprykhina, Tetiana, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine