Karpenko, Vitalii Leonidovych, Khmelnitsky National University, Khmelnitsky, Ukraine, Ukraine