A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Aberle, David, FAS AG, Frankfurt am Main, Germany
Adamashvili, Nino, Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia
Akhmetova, Gulistan, Aktyubinsk Regional State University K. Zhubanov, Aktobe, Republic of Kazakhstan
Alteen, C., HTW University of Applied Sciences Berlin, Germany
Amigoni, Gaja
Apal'kova, V. V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Apal'kova, V. V.
Apalkov, Serhii S., Private Consulting Company «BUSINESS FORMAT», Kyiv, Ukraine
Arpentieva, Mariyam Ravilevna, Tsiolkovskiy Kaluga state University

1 - 9 of 9 items