A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Makasheva, Zhumagul, Aktyubinsk Regional State University. K. Zhubanov, Aktobe, Republic of Kazakhstan
Makohon, Y. V.
Malyshko, U. D., Oles Honchar Dnepropetrovsk National University, Dnipro
Maruhlenko, O. V., Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv
Medvedkin, T. S.
Meshko, N. P., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Meshko, N. P., Dnepropetrovsk National University of Oles Gonchar
Meshko, N. P.
Meshko, N.P., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Mokiy, A. I.
Mokiy, O. А.
Moormann, Jürgen, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt a.M., Germany

1 - 12 of 12 items