- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Pavlovich, A. V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Pawliszczy, Dariusz, Mayor of Gromadka, Poland
Pirog, O. V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Plastun, Alex, Sumy State University
Podoprykhina, Tetiana, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Polyakov, M.V., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Polyakova, Y. V., Львівська комерційна академія
Popova, V.A., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Presse, A. C., Grenke centre for entrepreneurial studies, Berlin, Germany
Privarnikova, I. Y., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Privarnikova, I. Y., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro
Prokof'ieva, A.D., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Prysiazhniuk, Y.I., Львівський національний університет імені Івана Франка
Prysvitla, O. V., Дніпродзержинський державний технічний університет
Pryz, O.V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Prіvarnіkova, I.Y., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Putsenteilo, Petro Romanovych, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

1 - 17 of 17 items